Viennese (1, 7 ,12)

7.50

Pomodoro, Mozzarella, Wurstel
Tomatoes, Mozzarella, Wurstel – Tomaten, Mozzarella, Würstel

Categoria: